Het Vrijwilligerspunt stimuleert burgers in alle leeftijden in Sliedrecht om deel te nemen aan het vrijwilligerswerk. Het Vrijwilligerspunt stelt zich ten doel om:

  • te bemiddelen tussen organisaties en vrijwilligers
  • de belangen van vrijwilligers en maatschappelijke organisaties te behartigen
  • het vrijwilligerswerk te promoten
  • door middel van de digitale vacaturebank een plaats te bieden waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk elkaar kan vinden.

Om de doelstelling te realiseren en vrijwilligers en organisaties een hoog niveau van dienstverlening te kunnen bieden, heeft het Vrijwilligerspunt in 2013 het keurmerk Steunpunt Vrijwillige Inzet behaald van het NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk).

adviseurnov