Activiteiten & Diensten van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht stelt zich ten doel om burgers in Sliedrecht in de leeftijd van 24 jaar en ouder:

  • samen te brengen, de sociale contacten te bevorderen en/of te versterken
  • de ontwikkeling van vaardigheden te stimuleren
  • de gezondheid en algehele conditie te bevorderen
  • de kwetsbare burger met een (tijdelijke) beperking helpen -tijdelijk of langdurig- om zelfstandig te kunnen blijven wonen en functioneren