De stichting profileert zich als een professionele organisatie die op integere wijze omgaat met de kwetsbare burger in Sliedrecht en hem/haar centraal stelt. Zij geeft de kwetsbare burger tools in handen om de mate van zelfredzaamheid te verhogen. Zij heeft de juiste kennis in huis om te informeren en adviseren en indien nodig door te verwijzen. Zij streeft naar 100% betrouwbaarheid in al haar handelingen en verliest het welzijn van de kwetsbare burger geen moment uit het oog.