Het recht tot indienen van een klacht komt toe aan:

a. de klant
b. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiging
c. zijn/haar nabestaanden
d. personen, die door de klant schriftelijk zijn gemachtigd

Een klacht kan schriftelijk ingediend worden bij:

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
t.a.v. mevr. P. van der Kruk (directeur)
Bonkelaarplein 7
3363 EL Sliedrecht

Of klik hier voor het contactformulier klachtafhandeling.

De klager is te allen tijde gerechtigd de klacht in te trekken. De klager dient hiervan schriftelijk mededeling te doen of te laten doen aan de directeur van de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS). De directeur SWS bevestigt zo spoedig mogelijk schriftelijk de ontvangst van de klacht en informeert de klager over de te volgen procedure.