Bureau Sociaal Raadslieden:

Zoveel mogelijk (kwetsbare) burgers van Sliedrecht weten Bureau Sociaal Raadslieden te vinden en worden ondersteund bij vragen over wet- en regelgeving.

Hulp Bij Thuisadministratie:

(Financieel) kwetsbare burgers in Sliedrecht, die geen overzicht hebben op hun financiën, leren zelf hun financiële administratie weer op orde te krijgen en te houden.