Hoeveel mag een vrijwilliger vergoed krijgen?

Verenigingen, stichtingen, kerkgenootschappen en goede doelen mogen een vergoeding a €150,00 per maand belastingvrij betalen aan een vrijwilliger met een maximum van € 1.500,00 per kalenderjaar. 

Let op: De maandinkomsten mogen niet gemiddeld worden, dus niet de ene maand € 500,00 en de volgende drie maanden niets.