De gemeente Sliedrecht heeft een gemeentebrede verzekering afgesloten voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Wie komt er in aanmerking voor een vrijwilligersverzekering?

Alle vrijwilligers die in organisatorisch verband vrijwilligerswerk verrichten, komen in aanmerking voor deze verzekering. De organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt beslist of ze deelneemt aan deze verzekering.

Mantelzorgers vallen ook onder de dekking, echter uitsluitend voor het ongevallen gedeelte.

Vrijwillige politie- en brandweermedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Zij hebben een eigen rechtspositieregeling.

Welke verzekeringspakketten worden aangeboden?

Meer informatie over de polissen en polisvoorwaarden kunt u hier lezen.

Het Schadeformulier kunt u hier downloaden.

Wat zijn de voordelen van deze gemeentelijke vrijwilligersverzekering?

De voordelen van deze gemeentelijke verzekering zijn:
• geen leeftijdsbepaling
• ook verzekerd bij éénmalige activiteiten
• geen minimum aantal uren
• ook verzekerd bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten
• vrijwilligers andere gemeente(n)


De gemeentelijke verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente en namens of in opdracht van die organisatie handelt.

Wat kost deze vrijwilligersverzekering?

Uw vrijwilligersverzekering is gratis. De gemeente Sliedrecht betaalt de vrijwilligersverzekering.

Hoeven vrijwilligersorganisaties geen vrijwilligersverzekering te hebben?

De vrijwilligersverzekering is SECUNDAIR met uitzondering van de ongevallendekking!

Bestaande verzekeringen dient de vrijwilligersorganisatie dus NIET op te zeggen!