Heeft u een uitkering van de Sociale Dienst of een laag inkomen en doet u vrijwilligerswerk? Dan heeft u misschien recht op een vrijwilligersbonus. De vrijwilligersbonus bedraagt €250 per jaar.
U komt in aanmerking als u:
socd

 • een laag inkomen (tot 110% van het minimumloon) heeft of een uitkering van de Sociale Dienst: een
  maandelijkse uitkering WWB (Wet Werk en Bijstand) of Ioaw (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
  arbeidsongeschikte  werkloze werknemers)ouder bent dan 27 jaar
 • nog geen recht op pensioen heeft

 • de plicht heeft om werk te zoeken (als u een uitkering heeft)

 • het afgelopen jaar geen persoonlijk minimabudget (BPM) heeft gehad

 • dit jaar nog niet eerder een vrijwilligersbonus aangevraagd heeft

Dan is het ook van belang dat u:

 • toestemming heeft van de Sociale Dienst heeft om vrijwilligerswerk te doen (in het geval van een uitkering)

 •  elke week minstens 6 uur vrijwilligerswerk doet

 • al minstens 6 maanden vrijwilligerswerk doet

 • een vrijwilligersovereenkomst heeft waarin afspraken tussen u en de organisatie staan, waaronder het aantal uur per week dat u vrijwilligerswerk doet en de startdatum van uw vrijwilligerswerk.

De bonus
De vrijwilligersbonus van €250 per jaar staat los van een mogelijke onkostenvergoeding die een organisatie geeft. De bonus wordt niet verrekend met uw uitkering; het is echt een extraatje.
Heeft u een partner die ook vrijwilligerswerk doet? Dan kan uw partner ook een bonus aanvragen. De Sociale Dienst kijkt naar uw gezamenlijke inkomen.

Hoe werkt deze regeling?
U vraagt de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, om alle afspraken in een overeenkomst te zetten. U stuurt de ingevulde en ondertekende overeenkomst op naar de Sociale Dienst. Uw contactpersoon bij de Sociale Dienst beoordeelt of u toestemming krijgt voor het doen van vrijwilligerswerk. U ontvangt daar bericht over.

Als u toestemming krijgt, ontvangt u zes maanden later de vergoeding automatisch op uw rekening. U hoeft dus GEEN aparte aanvraag in te dienen.

LET OP: U kunt geen vrijwilligersbonus en persoonlijk minimabudget tegelijk ontvangen. Maak hierover afspraken met uw contactpersoon bij de Sociale Dienst.

Kijk hier voor informatie van de Sociale Dienst.