In het Taalhuis kan iedereen terecht, die ondersteuning wil bij het verbeteren en/ of leren van de Nederlandse taal. Deze ondersteuning wordt gegeven door vrijwilligers.

Voor wie bedoeld?

  • Mensen die Nederlands als moedertaal hebben maar moeite hebben met lezen en schrijven
  • Mensen die Nederlands als tweede taal leren

Wat is de werkwijze?

U kunt meedoen in een taaloefengroep of een vrijwillige taalcoach krijgen. De taaloefengroepen zijn op vaste tijden en worden begeleid door vrijwilligers. Met een taalcoach spreekt u één keer per week af op een tijdstip en plek die u beiden uitkomt.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Voor meer informatie of aanmelding kunt u het contactformulier invullen.

Vrijwilliger worden bij het Taalhuis?

Wij zijn regelmatig op zoek naar vrijwillige taalcoaches of begeleiders. Als u interesse heeft, aarzel dan niet contact op te nemen voor meer informatie!

Convenant Laaggeletterdheid
In Nederland heeft 1 op de 9 inwoners moeite heeft met het lezen en schrijven van Nederlands. Deze groep bestaat voor het grootste deel uit mensen die Nederlands als moedertaal hebben. SWS wil graag een steentje bijdragen aan het terugdringen van dit cijfer en heeft zich daarom aangesloten bij het Bondgenootschap voor Geletterdheid Drechtsteden. Op 11 september 2014 ondertekende directeur SWS Brigitta Müller dit convenant.