In deze tijd van bezuinigingen wordt het vrijwilligerswerk steeds belangrijker. Elke (zorg)organisatie, (sport)vereniging of stichting heeft vrijwilligers nodig. De vraag is groot en het aanbod van vrijwilligers klein. Het is daarom noodzakelijk dat u het beleid rondom vrijwilligerswerk goed geregeld heeft. Daarmee wordt uw organisatie ook aantrekkelijker om voor te werken.

Het Vrijwilligerspunt kan u adviseren en ondersteunen op het gebied van vrijwilligersbeleid.

Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

adviseurnovOok is het mogelijk om het landelijke keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) te behalen. Organisaties die de onderscheiding krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Voor financiers en samenwerkingspartners is het zinvol te weten dat geld, tijd en inzet goed zijn besteed.

Het Vrijwilligerspunt kan het traject begeleiden om toe te werken naar de kwaliteitsonderscheiding. Zij zal de lokale beoordeling op zich nemen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voor de eindbeoordeling door het NOV betaalt u € 418,66 inclusief BTW. De geldigheidstermijn van de kwaliteitsonderscheiding is vier jaar. Daarna gaat u op voor een herbeoordeling.

Voor meer informatie over het landelijke keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld kunt u contact opnemen met de Goed Geregeld adviseur, Mevr. C. Brouwer, tel. 0184 - 420539

Op zoek naar vrijwilligers?

Dan kunt u in de digitale vacaturebank uw organisatie aanmelden en uw vrijwilligersvacatures registreren. De vacaturebank is dé centrale plek in Sliedrecht waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk samenkomt.

De vacaturebank wordt door de medewerkers van de inloopspreekuren gebruikt om vrijwilligers te informeren en te adviseren welke vacature(s) het beste aansluiten op hun wensen. Ook worden de geregistreerde vacatures gepromoot in Het Kompas en tijdens evenementen.