Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor het vrijwilligerswerk. Bepaalde organisaties of instellingen vragen een verklaring omtrent het gedrag. Dit kan zijn omdat u gaat werken met een kwetsbare doelgroep zoals ouderen of kinderen of omdat u gaat werken met vertrouwelijke gegevens of geld.
U krijgt de VOG, als uit het VOG-onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan. Heeft u wel een strafblad, dan wordt beoordeeld of uw strafbare gedrag uit het verleden relevant is voor de baan waarvoor u de VOG nodig heeft.

Hoe vraag ik een "verklaring omtrent het gedrag" aan?

De VOG wordt meestal door de vrijwilligersoganisatie waar u vrijwilligerswerk gaat verrichten, digitaal aangevraagd bij Dienst Justis.

Het is ook mogelijk om de VOG persoonlijk aan te vragen bij de afdeling Publiekszaken van de Gemeente Sliedrecht. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk (gaat) verrichten (voor wie het verzoek uiteindelijk bedoeld is) kan u een aanvraagformulier meegeven. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden klik hier.

U en de vrijwilligersorganisatie vullen het formulier volledig in en ondertekenen het (met bedrijfsstempel). Het volledig ingevulde, ondertekende en gestempelde aanvraagformulier levert u in bij de afdeling Publiekszaken. U ontvangt uw verklaring omtrent het gedrag maximaal 4 weken na het indienen van uw aanvraag.

Wat kost mijn verklaring omtrent het gedrag?

Veel organisaties vergoeden de VOG voor vrijwilligers, of kunnen deze gratis aanvragen, zoals SWS. Vraag dit na bij de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen. Meer informatie is te vinden op: www.gratisvog.nl