Signalerend Huisbezoek bestaat uit het jaarlijks bezoeken van zelfstandig wonende ouderen van 78 jaar in Sliedrecht met het doel hen te informeren over voorzieningen en mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Wat is de werkwijze?

Jaarlijks ontvangen zelfstandig wonende ouderen van 78 jaar en ouder een brief waarin zij op de hoogte worden gebracht van dit project. Een vrijwilliger neemt contact met hen op voor het maken van een afspraak. De vrijwilliger bezoekt de oudere thuis en stelt -aan de hand van een vragenformulier- vragen met betrekking tot gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, tijdsbesteding en contacten. Daarbij wordt de behoefte aan hulp en dienstverlening gepeild.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Indien u meer wilt weten over het signalerend huisbezoek, kunt u contact opnemen met het Bonkelaarhuis, tel. 0184-420539.