Cliëntondersteuning bestaat uit het geven van informatie, advies en individuele begeleiding aan kwetsbare burgers vanaf 23 jaar met het doel:

  • de zelfredzaamheid te vergroten
  • deelname aan de maatschappij te bevorderen

Wanneer kan ik gebruikmaken van cliëntondersteuning?

Er zijn vele situaties waarin men gebruik kan maken van cliëntondersteuning. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

  • U heeft geen dagbesteding; geen werk, geen vrijwilligerswerk of andere activiteiten en u weet niet hoe u dit het beste kunt aanpakken. De cliëntondersteuner ondersteunt u door samen op zoek te gaan naar uw mogelijkheden en interesses. Zij helpt u met het voorbereiden van diverse stappen zoals bijvoorbeeld het bezoeken van instanties.
  • U heeft moeite met het indelen van een dagritme: bijvoorbeeld het opstaan, huishoudelijk werk, boodschappen en koken. De cliëntondersteuner kijkt samen met u waar u tegenaan loopt, helpt u door samen een dagplanning op te stellen, probeert u inzicht te geven in uw handelen.
  • U voelt zich eenzaam en heeft weinig contact met andere mensen. De cliëntondersteuner kijkt samen met u naar mogelijkheden waarin u andere mensen kunt ontmoeten en/of helpt u op weg in de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Hoe gaat de cliëntondersteuner te werk?

Afhankelijk van uw vraag en de situatie waarin u zich bevindt, wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden gezamenlijk afspraken genoteerd en wordt de tijdsduur en intensiteit van de ondersteuning vastgesteld. De cliëntondersteuner maakt deel uit van het Sociaal team Sliedrecht.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Wilt u meer informatie over cliëntondersteuning en de mogelijkheden voor u, neem dan contact op met het Bonkelaarhuis, tel. 0184-420539.