In samenwerking met bewoners van de Vogelbuurt, SWS en Tablis Wonen is er in de Havikstraat 5 een Buurthuiskamer gestart.

Deze Buurthuiskamer is een gezellige ontmoetingsplek voor bewoners van de 10-hoogflats en omgeving. Er is regelmatig koffie inloop waar de gastvrouwen- en heren klaar staan, ook voor een praatje. De bewoners kunnen hier, in overleg, activiteiten voor de buurt organiseren, zoals een kookclub, een kaartmiddag of huiswerkbegeleiding. Ook organisaties zullen activiteiten organiseren, zoals naailes bijvoorbeeld.

Verder is er plek voor advies- en ondersteuning. Zo is er wekelijks een Financieel Café en een spreekuur van Bureau Sociaal Raadslieden (juridisch en financieel advies).

Via de evenementenkalender op deze website en via Facebook houden we u op de hoogte van de activiteiten.