wijzer1Het Bureau Sociaal Raadslieden geeft kosteloos informatie en advies en concrete hulp bij sociaal-juridische vragen en problemen. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Met welke vragen en problemen kan ik terecht?

U kunt terecht bij het Bureau Sociaal Raadslieden wanneer u vragen en/of problemen heeft op het gebied van onder andere:

• wonen
• uitkeringen en sociale voorzieningen
• studiefinanciering
• belastingen (huur- en zorgtoeslag)
• familierecht (bijv. echtscheiding of alimentatie)
• arbeidszaken
• consumentenzaken
• vreemdelingenzaken (verblijfsvergunning, verlenging en aanvraag)
• schulden
• kwijtscheldingen