Pamela v.d. KrukHet bestuur van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht deelt mede, dat zij in de vacature van mevrouw Brigitta Müller, die de wens te kennen heeft gegeven om het dienstverband in verband met pensionering per 1 februari 2018 te beëindigen, per 1 januari 2018 mevrouw Pamela van der Kruk heeft benoemd.

Inmiddels zijn de medewerk(st)ers hiervan in kennis gesteld.

Mevrouw Van der Kruk (52) is momenteel directeur van de Stichting VraagWijzer Nederland. Deze Stichting ondersteunt de innovatie in het sociale domein bij gemeenten en bij organisaties voor welzijn, maatschappelijke ondersteuning en zorg.

Zij heeft inmiddels meer dan 13 jaar ervaring als bestuurder en beschikt over een ruime kennis en een brede ervaring op verschillende terreinen, zoals het opzetten van sociale wijkteams, waarbij ervaring werd opgedaan in verschillende gemeenten in de regio.

Het bestuur van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht is bijzonder ingenomen met voornoemde aanstelling, waardoor het ingezette beleid kan worden gecontinueerd.