stemlatenhorenGedurende de afgelopen periode schreven (lokale) politieke partijen hun verkiezingsprogramma's voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Voor vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven was het zaak hun stem te laten horen.

Wat betekenen hun vrijwilligers voor de maatschappij? En waarom verdienen ze een plek in partijprogramma's en in collegeakkoord? Hoe kun je als samenleving en overheid zo gunstig mogelijk condities creëren voor de lokale inzet van vrijwilligers, rekening houdend met trends en ontwikkelingen die hierbij relevant zijn?

Het Vrijwilligerspunt heeft afgelopen voorjaar haar netwerk van vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen en kerken gevraagd wat zij belangrijk vinden en vervolgens de lokale politiek hierover geïnformeerd.

Zie hieronder de uitkomst in volgorde van belangrijkheid;

1 Zie vrijwilligerswerk niet als vanzelfsprekend
Je herkent het vast wel: die gemeentelijke bestuurder of die buurtbewoner die achteloos zegt: ‘O, dat doen de vrijwilligers wel.’ Alsof dat vanzelfsprekend is. Maar dat is het niet. Vrijwilligerswerk is de uitkomst van heel veel zaken, waaronder betrokkenheid, motivatie, energie, kennis, inzet, geld en voorzieningen. Al die zaken moeten georganiseerd en blijvend gevoed worden, anders dreigt het vrijwilligerswerk te verpieteren. Een aardig gedachte-experiment is: stel je Nederland eens voor zonder vrijwilligers. Het land wordt dan niet alleen kil, het staat ook domweg stil.

2 Bied scholing en trainingen aan
Bij betaald werk is levenslang leren gemeengoed. Vrijwilligerswerk is óók werk. Dus ook daarin zijn trainingen, workshops en een goede begeleiding nodig om verantwoord, veilig en gezond te kunnen werken, bij te blijven, plezier en voldoening uit het werk te halen en vaardigheden te vergroten. Goed geschoolde vrijwilligers functioneren beter en betekenen meer voor de samenleving. Neem dat mee in de kostprijs die je als gemeente betaalt voor activiteiten met vrijwilligers. Samenwerking tussen gemeente en vrijwilligerswerk biedt mooie oplossingen. Samen met landelijke netwerken en organisaties kan de rijksoverheid kennis behouden.

3 Zorg voor vernieuwing
Jongere generaties zijn actief in een wereld waar vreselijk veel te doen is. Ze willen zich op een andere manier verbinden met maatschappelijke initiatieven dan ouderen. Daar moeten nieuwe mogelijkheden voor gecreëerd worden. Ook het besturen en het profileren van vrijwilligersorganisaties kan frisser en moderner.

4 Werk samen, wissel uit, stimuleer elkaar
Samenwerken en kennis delen is hard nodig om te innoveren en vrijwilligerswerk levendig, bijdetijds en efficiënt te houden. Stimuleer en activeer elkaar als concurrenten, maar werk samen en wissel uit als collega’s. Vorm bijvoorbeeld plaatselijke, regionale of landelijke netwerken en bezoek regelmatig kennis- en netwerkbijeenkomsten.

5 Pak je rol in het waarderen van vrijwilligerswerk
Laat vrijwilligers zien dat hun inzet gewaardeerd wordt en betrek de vrijwilligersorganisaties hierbij. Geef vorm aan het waarderingsbeleid in de gemeente Sliedrecht.