belangenbehartiging

Sinds januari 2018 is het Steunpunt Mantelzorg gestart met een aantal nieuwe activiteiten. Naast de vaste activiteiten zoals individuele ondersteuning, workshops, informatieve bijeenkomsten en contactgroepen, ligt de aandacht vooral op lokale samenwerking. In mei vond de eerste netwerkbijeenkomst Mantelzorg plaats. Tijdens deze bijeenkomst spraken organisaties waaronder ASVZ, Waardeburgh en Philadelphia en SWS met elkaar over mantelzorg, over kennis delen en over het gezamenlijk organiseren van de Dag van de Mantelzorg. De komende maanden zal hier verder aan worden gewerkt. Tevens ligt de aandacht dit jaar op de jonge mantelzorgers, dit zijn jonge mensen tot 24 jaar, die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus of met een zieke opa of oma, die in de directe omgeving van het gezin woont en die intensieve zorg nodig heeft. Samen met SOJS worden in het najaar activiteiten georganiseerd, waar jonge mantelzorgers aan kunnen deelnemen.