Stichting Welzijnswerk Sliedrecht participeert in het Sociaal team Sliedrecht door middel van:

  • De inzet van de ouderenadviseur in het OuderenAdviesPunt in het Bonkelaarhuis
  • De inzet van een cliëntondersteuner

Alle informatie over het Sociaal team Sliedrecht kunt u vinden op de website: www.sociaalteamsliedrecht.nl