ap logoDe informatiebijeenkomst over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 23 april j.l. werd door 37 vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties bezocht. Dhr. W.J. Vugs, Trainee Security & Privacy bij de Gemeente Sliedrecht, gaf een presentatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Misschien wel de belangrijkste verandering teweeggebracht met de invoering van de AVG is de verschuiving van compliant naar accountable. Vrij vertaald is dit de sprong van het voldoen aan, naar aantoonbaar voldoen aan. Om aantoonbaar te voldoen aan de eisen en vereisten gesteld in de AVG zal er gedocumenteerde bewijsvoering aangelegd moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het register van gegevensverwerkingen, protocollen en procedures, beleidsplan, gedocumenteerd trainings- en bewustwordingsprogramma, verwerkersovereenkomsten, de privacyverklaring, en ga zo maar verder.

Het niet zo is dat alle doelen, eisen en verplichtingen ook daadwerkelijk op 25 mei ingevuld en afgerond dienen te zijn. Dit zou niet alleen onrealistisch zijn, maar de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook aangegeven dat men zich in de komende maanden voornamelijk zal richten op voorlichting en ondersteuning, en voornamelijk zal afgaan op meldingen van burgers. Dat wil echter natuurlijk niet zeggen dat er niks hoeft te gebeuren de komende tijd!

Ook vrijwilligersorganisaties dienen hun organisatie AVG-bestendig te maken. Hieronder kan men de presentatie en de hand-out van de bijeenkomst op 23-04-2018 inzien:

presentatie tijdens bijeenkomst 23-04-2018 (powerpoint)

hand-out AVG (word)